DuPont maakt duurzaamheidsdoelen 2030 bekend

Press Release | Oct, 31 2019
 
 
 
Press Release
DuPont maakt duurzaamheidsdoelen 2030 bekend
 
 
 

Negen doelen met de focus op innovatie, productie en mensen om ondernemingsgroei te realiseren waar ook de samenleving en het milieu van profiteren

WILMINGTON, Delaware (VS), 30 oktober 2019 – DuPont (NYSE: DD) heeft vandaag de  Duurzaamheidsdoelen 2030 bekendgemaakt. Met deze doelen onderstreept de onderneming het belang van duurzaamheid bij het bereiken van haar doel om essentiële innovaties te leveren waardoor de samenleving kan floreren. De negen langetermijndoelen vinden hun basis in een kritische evaluatie van de capaciteiten van de onderneming, gekoppeld aan de feedback van klanten en belanghebbenden. Bovendien zijn de doelen geïnspireerd op de  Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) die zijn opgesteld voor de belangrijkste wereldproblemen die opgelost moeten worden.

“De doelen van DuPont voor 2030 zijn een uiteenzetting van onze prioriteiten. Ze sluiten aan bij de duurzaamheidsuitdagingen die de beste mogelijkheid bieden om zakelijke waarde te realiseren, de veerkracht over de hele linie van onze waardeketens te vergroten en om het mensen en samenlevingen mogelijk te maken om te floreren,” zei Marc Doyle, Chief Executive Officer van DuPont. “Onze focus ligt op innoverende oplossingen, terwijl we tegelijkertijd onze mensen en de planeet beschermen en sterker maken; en met het oog op onze negen doelen beloven wij plechtig dat wij de komende tien jaar onvermoeibaar zullen werken aan zinvolle vooruitgang.”

De negen doelen van de onderneming zijn gegroepeerd in drie categorieën: het creëren van duurzame innovaties die de klanten en de wereld helpen om te floreren, het vergroten van het duurzaamheidsprofiel over de hele linie van de bedrijfsvoering en handelen om inclusiviteit, welzijn en de gezondheid van mensen en gemeenschappen te waarborgen. Specifiek verplicht de onderneming zich tot de volgende doelen:

  1. De innovatieportefeuille van DuPont voor 100 procent op één lijn brengen om stappen van betekenis te zetten met de SDG’s van de VN en om tegelijkertijd waarde voor onze klanten te creëren;
  2. De principes van circulaire economie integreren in de bedrijfsmodellen van DuPont waarbij wij rekening houden met de effecten van de levenscyclus in de markten die wij bedienen;
  3. Duurzaamheidscriteria toepassen, waaronder de principes van groene chemie, voor 100 procent van de producten en processen die DuPont ontwikkelt;
  4. De uitstoot van broeikasgassen met 30 procent reduceren – als onderdeel daarvan zullen we 60 procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen inkopen – en ervoor zorgen dat onze productie in 2050 CO2-neutraal is;
  5. Waterstrategieën implementeren bij alle productiefaciliteiten op de DuPont-vestigingen, waarbij we prioriteit geven aan fabrieken en gemeenschappen in stroomgebieden met een hoog risico, en miljoenen mensen toegang tot schoon water geven door leidinggevend te zijn in het bevorderen van watertechnologie en door strategische partnerschappen aan te gaan;
  6. DuPonts toezegging van nul op het gebied van letsels, beroepsziekten, incidenten, afval en emissies verder stimuleren;
  7. Een van de meest inclusieve ondernemingen ter wereld worden, waarbij diversiteit ver voor ligt op de referentienorm in de sector;
  8. Een werkplek creëren waar medewerkers aangeven dat zij een hoog niveau van welzijn en voldoening ervaren; en
  9. Ruim 100 miljoen levens verbeteren door middel van doelgerichte sociale programma’s.

“Wetenschap is de motor achter de innovatie die het hart vormt van ons doel. En nu sturen we die innovatie meer dan ooit in de richting van technologieën en oplossingen die ons kunnen helpen om aan een toekomst te bouwen die veiliger, gezonder en duurzamer is voor iedereen,” zegt Alexa Dembek, Chief Technology & Sustainability Officer van DuPont. “Duurzaamheid is een van de voornaamste motoren zowel achter megatrends in de markt als achter aanzienlijke mogelijkheden voor innovatie die heel goed aansluiten bij onze belangrijkste zakelijke strategieën. Vandaag hebben we een set doelen met specifieke toezeggingen ingevoerd die de volgende tien jaar de koers zetten voor DuPont, zodat we onze ambitie als wereldleider in wetenschap en innovatie kunnen waarmaken. We kijken ernaar uit om over alle grenzen samen te werken om deze ambities te realiseren.”

Op de Bloomberg  Sooner Than You Think Conference in New York zal Dembek vandaag spreken over de toezeggingen van DuPont en over de visie van de onderneming om innovatie en duurzaamheid te koppelen om zowel de groei van de onderneming als de effecten voor de samenleving te stimuleren.

Over DuPont

DuPont (NYSE: DD) is wereldwijd een toonaangevende innovator met op technologie gebaseerde materialen, bestanddelen en oplossingen waarmee we de industrie en het leven van alledag helpen te transformeren. Onze medewerkers passen uiteenlopende vormen van wetenschap en expertise toe om klanten vooruit te helpen met hun beste ideeën en om essentiële innovaties te leveren aan kernmarkten, zoals elektronica, transport, bouw, water, gezondheid en wellness, voeding en arbeidsveiligheid. Kijk voor meer informatie op  www.dupont.com.

 
 
 

CONTACT

Willem Buitelaar

+31 78 621 9472

+31 65 372 3450

willem.buitelaar@dupont.com