DuPont maakt resultaten derde kwartaal bekend

Press Release | Nov, 06 2019
 
 
 
Press Release
DuPont maakt resultaten derde kwartaal bekend

Enter Byline

  • Derde kwartaal 2019 winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,49; Gecorrigeerde winst per aandeel van $ 0,96, 2 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
  • Derde kwartaal 2019 inkomen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 372 miljoen; Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van $ 1,4 miljard.
  • Marges van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) zijn verbeterd met 20 basispunten ten opzichte van vorig jaar door winst op de prijzen, gedisciplineerde kostenbeheersing en voordelen vanuit portefeuille-acties, waardoor de gematigder volumes en de druk op de wisselkoersen ruimschoots werden gecompenseerd.
  • Herhaalt dat de verwachting over het hele jaar iets lager is ten opzichte van vorig jaar en vernauwt de verwachting voor de pro forma aangepaste winst per aandeel naar  $ 3,77 tot $ 3,82.
  • Sinds 1 juni is ruim $ 800 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders, inclusief $ 600 miljoen aan terugkoop van aandelen.

WILMINGTON, Delaware (VS), 31 oktober 2019 - DuPont (NYSE: DD) heeft vandaag de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2019 bekendgemaakt en herhaalt dat de verwachting over het hele jaar iets lager is in vergelijking met vorig jaar en vernauwt de verwachting voor de pro forma aangepaste winst per aandeel naar  $ 3,77 tot $ 3,82 ten opzichte van de vorige verwachting van $ 3,75 tot $ 3,85, waarbij wordt vastgehouden aan het middelpunt van de verwachting.

“Te midden van de voortdurende uitdagende marktomstandigheden en ongunstige wisselkoersen, slaagden we er wel in om de winst per aandeel te verhogen en konden we de marges verruimen door aanhoudende prijsverbeteringen, gedisciplineerde kostenbeheersing en portefeuille-acties,” zei Marc Doyle, DuPont Chief Executive Officer. “We zagen dat de kracht behouden bleef in snelgroeiende gebieden, zoals Water Solutions, waarvoor we onlangs hebben aangekondigd dat we overeenkomsten hebben gesloten voor twee strategische overnames en het is bemoedigend dat de omzet in China voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is aangetrokken en dat onze elektronica-business een sterke start van het tweede half jaar liet zien.”

“We hebben er vertrouwen in dat onze aanhoudende investeringen in innovatie en de acties die wij nemen om al onze businesses te voorzien van een optimale kostenstructuur een aanzienlijke groeiversnelling voor de lange termijn mogelijk maken,” stelde Doyle.

Resultaten derde kwartaal

De netto-omzet bedroeg in totaal $ 5,4 miljard; een daling van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op autonome basis was de netto-omzet 2 procent lager en de 1 procent hogere prijzen werden teniet gedaan door een 3 procent lager volume. Ongunstige wisselkoersen en tegenwind met de portefeuille zorgden voor een verlaging van de omzet met respectievelijk 2 en 1 procent.

Het inkomen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 372 miljoen, ten opzichte van een pro forma inkomen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 88 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) (1)  was $ 1,4 miljard en dat is 4 procent lager dan het pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) in het voorgaande jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn de marges van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) verbeterd met 20 basispunten naar 25,8 procent door winst op de prijzen, voordelen vanuit portefeuille-acties en gedisciplineerde kostenbeheersing.

De winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 0,49, ten opzichte van een pro forma winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,09 in dezelfde periode vorig jaar; deze verbetering is grotendeels toe te schrijven aan de afwezigheid van $ 0,24 per aandeel aan kosten die op historische basis werden toegekend aan Dow en Corteva en lagere integratie- en afsplitsingskosten van $ 0,23 per aandeel. Dit werd echter gedeeltelijk ongedaan gemaakt door hogere reorganisatiekosten en activa-gerelateerde kosten die $ 0,08 per aandeel beliepen. De gecorrigeerde winst per aandeel(1) steeg met 2 procent naar $ 0,96, vergeleken met de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel van $ 0,94 over dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere afschrijvingen en een lager aandelentellingcijfer dat gedeeltelijk teniet werd gedaan door ongunstige wisselkoersen en iets lagere segmentresultaten.

“Ik blijf onder de indruk van het vermogen van ons team om te presteren onder moeilijke macro-omstandigheden,” zei Ed Breen, Executive Chairman van DuPont. “Met de hele organisatie op één lijn en gefocust op onze strategische prioriteiten heb ik er alle vertrouwen in dat wij de mogelijkheden blijven aanboren die deze portefeuille biedt om waarde te creëren.”

U kunt het uitgebreide bericht over de kwartaalresultaten van DuPont bekijken op:  Klik hier.

 
 
 

1. Gecorrigeerde winst per aandeel, pro forma gecorrigeerde winst per aandeel, bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) en pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) zijn niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven. Zie pagina 7 van het gelinkte document voor nadere toelichting.

CONTACT

Willem Buitelaar

+31 65 372 3450

+31 78 621 9472

willem.buitelaar@dupont.com